List of banned players
From Until Player By Reason
31. May 2023, 11:14:53 30. May 2024, 11:14:53 Lapadanak Admin SILME ISTEGI
27. May 2023, 08:45:23 26. May 2024, 08:45:23 Moonspell Admin Proxy/VPN Detected
26. May 2023, 00:10:01 25. May 2024, 00:10:01 Zafiran Admin KUFUR
19. May 2023, 20:41:24 18. May 2024, 20:41:24 NaMo Admin HADDINI ASTIN BYEE
18. May 2023, 11:46:25 17. May 2024, 11:46:25 jooop Admin KAPAMA ISTEGI
17. May 2023, 20:44:16 16. May 2024, 20:44:16 evcimen60 Admin KUFUR
Total 6 player`s banned